S型扭扭粉爽甜彈牙,加埋香滑農場鮮雞蛋、熱辣辣漢堡豬柳、鮮甜雞湯或豬骨湯同其他配菜,食過從此變得不平凡!

豬柳蛋扭扭粉

S型扭扭粉爽甜彈牙,加埋香滑農場鮮雞蛋、熱辣辣漢堡豬柳、鮮甜雞湯或豬骨湯同其他配菜,食過從此變得不平凡!